Start

Ekonomibyrå i

Norrköping

TN Economy är en redovisningsbyrå som erbjuder ekonomitjänster samt konsultation och utbildning i digitala ekonomisystem främst inriktade till mindre till mellanstora företag.


Redovisning

Vi erbjuder ekonomitjänster inom redovisning där vi tar hand om hela  redovisningen i ert företag, allt från bokföring, löner till period-/årsbokslut samt inkomstdeklarationer, detta genom ett helt digitalt arbetssätt från inkommande faktura till betalning och fakturering m.m. 


Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”

Ekonomipartner

Vi erbjuder även ekonomistöd åt er som själva sköter er bokföring, där går vi gärna in och stöttar och vägleder er i era ekonomiska beslut i verksamheten, genom kvalitetssäkrade period-/årsbokslut samt löpande rapporteringar med anpassade nyckeltal för ert företag ger det er goda beslutsunderlag inför framtiden.


Några av våra kunder

CG Station
Cellfion
Perpetuum Media
Ligna Energy
DP Patterning
Norrköpings Byggmästareförening

Våra tjänster

1

Redovisning

 • Bokföring
 • Löner
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklarationer

2

Rådgivning

 • Bolagsbildning
 • Skatterådgivning
 • Snabbaveckling
 • Ekonomisk uppföljning

3

Digitalisering

 • Automatiska fakturaflöden
 • Direkt uppföljning
 • Förenklade betalföden

Välkommen att kontakta oss!