START

DIGITAL REDOVISNING?

ERBJUDANDE


TN Economy är en konsultbyrå som erbjuder ekonomitjänster samt konsultation och utbildning i digitala ekonomisystem främst inriktade till mindre till mellanstora företag.


Vi erbjuder ekonomitjänster inom redovisning där vi tar hand om hela  redovisningen i ert företag, allt från bokföring, löner till period-/årsbokslut samt inkomstdeklarationer, detta genom ett helt digitalt arbetssätt från inkommande faktura till betalning och fakturering m.m. 


Utöver det så erbjuder vi även ekonomistöd åt er som själva sköter er bokföring, där går vi gärna in och stöttar och vägleder er i era ekonomiska beslut i verksamheten, genom kvalitetssäkrade period-/årsbokslut samt löpande rapporteringar med anpassade nyckeltal för ert företag ger det er goda beslutsunderlag inför framtiden.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”

Våra tjänster

Redovisning


Behöver ni hjälp med er redovisning?

Då hjälper vi er gärna!

Som byråpartner till Fortnox skräddarsyr vi ett upplägg för er beroende på hur delaktig ni väljer att vara i redovisningen, oavsett om ni väljer att lägga ut hela eller delar av redovisningen till oss.Läs mer

Rådgivning


Oavsett om ni behöver hjälp med att starta eller avveckla ett bolag, se över verksamhetens ekonomiska läge, eller erhålla skatterådgivning finns vi där för er!Läs mer

Digitalisering


Fler och fler verksamheter ställer om till en digital lösning vad gäller det ekonomiska flödet i verksamheten, detta kräver större eller mindre åtgärder beroende på verksamhet, vi hjälper gärna till med att se över er digitalisering för att visa på alla fördelar det för med sig.Läs mer

Några av våra kunder

CG Station
Cellfion
Perpetuum Media
Ligna Energy
DP Patterning
Smartilizer Scandinavia
Norrköpings Byggmästareförening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


I och med den ökade digitaliseringen av redovisningen där systemen hanterar mer av det traditionella bokföringsarbetet som t.ex. fakturahanteringar, betalningar m.m. finns nu mer tid över åt att faktiskt analysera verksamhetens resultat på ett mer effektivt sätt, mycket tack vare den mer uppdaterade bokföringen som digitaliseringen för med sig. Låt oss se över vilken typ av arbetssätt som skulle passa just ert behov.