Tjänster

Våra tjänster

Ekonomitjänster


Redovisning


Vi erbjuder tjänster inom redovisning med fokus på ett digitalt arbetssätt rakt igenom. Som byråpartner till Fortnox kan vi skräddarsy en lösning för just er. 


Vår målsättning är att verka genom en aktiv roll för både det mindre samt det större företagets ekonomifunktion. Genom digitala verktyg och moderna arbetssätt ger det oss möjlighet till just det, att kunna erbjuda en mer rådgivande roll för ert företag vilket vi hoppas ska kännas som en trygghet för er medan ni huvudsakligen fokuserar på er kärnverksamhet.


Vi hjälper er med bland annat:

  • Bokföring
  • Löner
  • Bokslut/årsredovisningar
  • Inkomstdeklarationer
  • Ekonomistyrning, budget, prognos

Er digitala ekonomipartner


Vi erbjuder ekonomitjänster inom redovisning, främst inriktade till mindre till mellanstora ägarledda företag, men även föreningar samt enskilda firmor. Antingen tar vi hand om hela redovisningen i ert företag, allt från bokföring, löner till period-/årsbokslut samt inkomstdeklarationer, detta genom ett helt digitalt arbetssätt och flöde från inkommande faktura till betalning och fakturering m.m.


Utöver det så erbjuder vi även ekonomistöd åt er som själva sköter er bokföring, där går vi gärna in och stöttar och vägleder er i era ekonomiska beslut i verksamheten, genom att hjälpa till med att upprätta budget samt prognos, samt att även ta fram kvalitetssäkrade månads-/årsbokslut samt löpande rapportering åt er med anpassade nyckeltal för just ert företag. Startup

Vi finns gärna med från starten i er utveckling med specialkompetens på just startup-företag.


Välkommen att kontakta oss om ni behöver hjälp med er redovisning, få ett förslag på arbetssätt eller önskad konsultation.

Rådgivning


Vi kan bistå med hjälp med bland annat:


  • Bolagsbildning
  • Skatterådgivning
  • Snabbavveckling av aktiebolag
  • Ekonomisk uppföljning av er verksamhet


Vi kan även koppla ihop er med skattejurister samt så har vi samarbete med övriga specialister.Digitalisering


Trött på hantera kvitton, pappersfakturor och manuella betalningar?


Vi hjälper företrädesvis mindre till mellanstora företag att komma igång med eller vidareutveckla digitaliseringen av redovisningen.


Digital redovisning?


I och med den ökade digitaliseringen av redovisningen där systemen hanterar mer av det traditionella bokföringsarbetet som t.ex. fakturahanteringar, betalningar m.m. finns nu mer tid över åt att faktiskt analysera verksamhetens resultat på ett mer effektivt sätt, mycket tack vare den mer uppdaterade bokföringen som digitaliseringen för med sig.


Välkommen att kontakta oss så ser vi tillsammans över vilken typ av arbetssätt som skulle passa just ert behov.

System

Vi arbetar i huvudsak och är specialister i ekonomisystemet Fortnox. Genom deras molnbaserade lösning för redovisningsuppdrag och som byråpartner kan vi på ett smidigt sätt komma igång med samarbetet, vi hittar en lösning oavsett om ni väljer att göra vissa moment själva eller lägga ut hela redovisningsuppdaget på oss.

Därtill kan vi anpassa externa moduler för just er verksamhet med koppling mot Fortnox. 


Vi erbjuder även konsultation och utbildning i Fortnox, så att ni ska komma igång med de olika delarna av systemet.